Διακρίσεις 2013

                                                        

        Κατσούλας Νικόλαος - Πρωταθλητής Ελλάδος        Αναστασιάδου Ελένη - Πρωταθλήτρια Ελλάδος      
      Στα 55 κ. ελληνορωμαϊκής - Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανδρών    Στα 67 κ. ελευθέρας πάλης - Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νεανίδων     

 

                                            

        Τσουρβαλούδης Κυριάκος - 3ος Πανελληνιονίκης             Μπιλτίρογλου Νικόλαος - Πρωταθλητής Ελλάδος
     Στα 120 κ. ελευθέρας πάλης - Πανελλήνιο πρωτάθλημα Εφήβων       Στα 54 κ. ελευθέρας πάλης - Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων

 

                                

        Παπαδόπουλος Θωμάς - Πρωταθλητής Ελλάδος            Δρομπιουλιανούδης Ραφαήλ - 3ος Πανελληνιονίκης 
 Στα 38 κ. ελευθέρας πάλης - Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παμπαίδων     Στα 42 κ. ελευθέρας πάλης - Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παμπαίδων