Ονοματολογία

Συνηθίζεται από πολλά αθλητικά σωματεία η ονοματοδοσία αρχαιοελληνικών ηρώων, καταγόμενων από την περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται ο σύλλογος. Έτσι και ο Παλαιστικός Σύλλογος της Αλεξάνδρειας επέλεξε το όνομα Ἠμαθίων. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας στον οποίο εδρεύει ο σύλλογος, υπάγεται στον νομό Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία.

Ο Στράβων αναφέρει ότι η Μακεδονία πρώτα λεγόταν Ηµαθία, αλλά και ότι υπήρχε και πόλη Ηµαθία, η οποία βρισκόταν κοντά στην θάλασσα.

"Ότι Ηµαθία εκαλείτο πρότερον η νυν Μακεδονία. Έλαβε δε τούνοµα τούτο απ΄ αρχαίου τινός των ηγεµόνων Μακεδόνος. Ήν δε και πόλις Ηµαθία προς θαλάσση." (Γεωγρ., Ζ΄ απόσπ. 11). Σε νεοελληνική μετάφραση "Η περιοχή που τώρα ονοµάζεται Μακεδονία προηγουµένως εκαλείτο Ηµαθία. Έλαβε δε το όνοµα αυτό από το Μακεδόνα, έναν αρχαίο ηγεµόνα. Υπήρχε δε και πόλη µε το όνοµα Ηµαθία κοντά στη θάλασσα".

Η Ηµαθία της οποίας γηγενής αρχαίος βασιλιάς ήταν ο Μακεδών, έλαβε το όνοµά της από τον Ήµαθο ή Άµαθο τον γιό του Μακεδόνος ή από τον Ηµαθίωνα, όπως λεγόταν ο επώνυµος ιδρυτής της Ηµαθίας. Κατά τον Ιουστίνο (Ζ΄1), η Μακεδονία πριν λεγόταν Ηµαθία, διότι εκεί έδρασε ο Ηµαθίων. Κατά µία εκδοχή-πρόταση το όνοµα Ηµαθίων σηµαίνει ο βασιλιάς των ακτών

Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Ημαθίωνας (Ἠμαθίων) είναι γνωστά τα ακόλουθα τέσσερα πρόσωπα: 

  • Ο αναφερόμενος από τον Ησίοδο (Θεογονία 984-985) γιος του Τιθωνού και της θεάς Ηούς, αδελφός του Μέμνονα, βασιλιά των Αιθιόπων. 
    "Τιθωνώ δ΄ Ηώς τέκε Μέµνονα χαλκοκορυστήν, Αιθιόπων βασιλήα, και Ηµαθίωνα άνακτα" (σε μετάφραση: Η Ηώς δε γέννησε στον Τιθωνό, το Μέµνονα τον οπλισµένο µε χάλκινα όπλα, το βασιλιά των Αιθιόπων και το βασιλιά Ηµαθίωνα).Τον Ημαθίωνα τον σκότωσε ο Ηρακλής στον δρόμο του προς τον κήπο των Εσπερίδων, όπου είχε ως άθλο να αποκτήσει τα χρυσά τους μήλα (Διόδ., Δ΄ 27). Ο Ημαθίων αυτός ήταν βασιλιάς της Βοιωτικής πόλεως Λύγκου, η οποία ονομαζόταν παλαιότερα «Πιερία». Ο Ημαθίων ήταν πατέρας του Αερόπου. Και τα δύο αυτά ονόματα εμφανίζονται στον κατάλογο των αρχαίων βασιλιάδων της Μακεδονίας, η οποία παλαιότερα ονομαζόταν «Ημαθία» από τον Ημαθίωνα αυτόν. 
  • Ο Ημαθίων βασιλιάς της Σαμοθράκης, γιος του Δία και της Πλειάδας Ηλέκτρας, αδελφός του Ιασίωνα, του Ηετίωνα και του Δαρδάνου. Ο Ημαθίων, όταν ο Δάρδανος έφυγε για την Τροία, απέμεινε μόνος βασιλιάς και καθόριζε αυτός τα Καβείρια Μυστήρια. Κατά τον Νόννο στα «Διονυσιακά» του, όταν πλέον ήταν γέρος ο Ημαθίων ακολούθησε τον θεό Διόνυσο στην εκστρατεία του στην Ινδία, συνοδευόμενος από στρατιώτες όμοιους με Γίγαντες (Νόννος, Διονυσ., Γ΄186).
  • Ο Θεοσεβής και δίκαιος γέροντας Ημαθίων, που είναι γνωστός από την παρουσία του στους γάμους του Κηφέα. Εκεί, όταν ο Φινέας έκανε την επίθεσή του για να αρπάξει τη νύφη (την Ανδρομέδα), ο Ημαθίωνας, παρότι ήταν οπλισμένος και ο ίδιος, προσπάθησε με λόγους παραινετικούς να σταματήσει τους απαγωγείς, αλλά ο Χρόμις του έκοψε το κεφάλι. 
  • Ο Τρώας πρίγκηπας Ημαθίων, πατέρας του Ατυμνίου από τη Ναϊάδα Πηγασίδα, κόρη του Γρανικού.