Στοιχεία επικοινωνίας

Παλαιστικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας«ὁ Ἠμαθίων»

Δημοτική Ενότητα Τρικάλων

Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Τηλ.: 2333501186

e-mail: psa_imathion@yahoo.gr

Ανατροφοδότηση