Πρόγραμμα Προπονήσεων

Το σωματείο διατηρεί τρία παραρτήματα σε τρεις διαφορετικές ενότητες του Δήμου, σε αυτές της Αλεξάνδρειας, των Τρικάλων και της Ξεχασμένης.

Εκτός αυτού διατηρεί και τμήμα Μαζικού Αθλητισμού για τα μέλη του το οποίο λειτουργεί στην Αλεξάνδρεια.

Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του κάθε παραρτήματος πλοηγηθείτε στις υποκατηγορίες που παραθέτονται.