Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

2014-12-08 21:51

Προσκαλούνται όλα τα μέλη του Παλαιστικού  Συλλόγου Αλεξάνδρειας «ὁ Ἠμαθίων», στην τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου η οποία θα γίνει την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 στις 20:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα γενικής συνέλευσης,
  2. Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ.,
  3. Έγκριση οικονομικού – ταμειακού απολογισμού για το 2014,
  4. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015,
  5. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες, και
  6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 7 τακτικών και 4ρων   αναπληρωματικών μελών του νέου Δ.Σ. και 3ων  τακτικών και 2 αναπληρωματικών μελών Εξελεγκτικής επιτροπής. 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

 

Ο Πρόεδρος Μανουσαρίδης Ιωάννης
Ο Γ.Γ.ραμματέας Μεντεσίδης Ιωάννης