Πρόσκληση αρχαιρεσιών

2023-04-19 22:00

Προσκαλούνται όλα τα μέλη του Παλαιστικού  Συλλόγου Αλεξάνδρειας «ὁ Ἠμαθίων», να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες που θα διενεργηθούν την 29η Απριλίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Συλλόγου Ποντίων Αλεξάνδρειας, οδό Πελοποννήσου 2.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, βάση καταστατικού, οι  διαδικασίες θα λάβουν χώρα την Κυριακή 7 Μαΐου την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με όσα μέλη παραστούν. Ο αριθμός των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του συλλόγου με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι 25 άτομα.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης,
  2. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες,
  3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 5 τακτικών και 3ων αναπληρωματικών μελών του νέου Δ.Σ.,
  4. Ανάδειξη 3ων τακτικών και 2 αναπληρωματικών μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής, και
  5. Ανάδειξη εκπροσώπων στην Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης. 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

 

Ο Πρόεδρος Τσακυρίδης Ελευθέριος
Ο Γ. Γραμματέας Ζαφειρόπουλος Γεώργιος