Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

2015-12-02 15:58

Προσκαλούνται όλα τα μέλη του Παλαιστικού  Συλλόγου Αλεξάνδρειας «ὁ Ἠμαθίων», στην τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου η οποία θα γίνει την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015 στις 20:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα γενικής συνέλευσης,
  2. Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ.,
  3. Έγκριση οικονομικού – ταμειακού απολογισμού για το 2015,
  4. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

 

Ο Πρόεδρος Μανουσαρίδης Ιωάννης
Ο Γ.Γ.ραμματέας Μεντεσίδης Ιωάννης