Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

2016-11-30 12:00

Προσκαλούνται όλα τα μέλη του Παλαιστικού  Συλλόγου Αλεξάνδρειας «ὁ Ἠμαθίων», στην τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου η οποία θα γίνει την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 στις 20:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης,
2.    Εκλογή εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες
3.    Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ.,
4.    Διοικητικός Απολογισμός απερχόμενου έτους 2016,
5.    Έγκριση οικονομικού – ταμειακού απολογισμού απερχόμενου έτους 2016,
6.    Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017, και
7.    Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 7 τακτικών και 4ρων αναπληρωματικών μελών του νέου Δ.Σ. και 3ων  τακτικών και 2 αναπληρωματικών μελών Εξελεγκτικής επιτροπής.
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

 

Ο Πρόεδρος Μανουσαρίδης Ιωάννης
Ο Γ. Γραμματέας Μεντεσίδης Ιωάννης