Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση

2017-12-11 22:06

Προσκαλούνται όλα τα μέλη του Παλαιστικού  Συλλόγου Αλεξάνδρειας «ὁ Ἠμαθίων», στην τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου η οποία θα γίνει την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 στις 20:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα γενικής συνέλευσης,
  2. Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ.,
  3. Διοικητικός Απολογισμός απερχόμενου έτους 2017,
  4. Έγκριση οικονομικού – ταμειακού απολογισμού για το 2017,
  5. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018
 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

 

Ο Πρόεδρος Παπασταματίου Σταμάτης
Ο Γ. Γραμματέας Ζαφειρόπουλος Γεώργιος