Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

2019-12-05 22:00

Προσκαλούνται όλα τα μέλη του Παλαιστικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας «ὁ Ἠμαθίων», σε Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 στις 20:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

  1. Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης,
  2. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο του για το Έτος 2019 (Διοικητικός Απολογισμός),
  3. Ετήσια Ταμειακή Έκθεση, από τον Ταμία και την Εξελεγκτική Επιτροπή για το Οικονομικό Έτος 2019,
  4. Ψήφιση για την έγκριση ή μη των Διοικητικών και Οικονομικών Πεπραγμένων του 2019, και
  5. Κατάθεση Προτάσεων και Ψήφιση Προϋπολογισμού για το έτος 2020

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα μετατεθεί για την επόμενη Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο.

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς 

 

Ο Πρόεδρος Τσακυρίδης Ελευθέριος

Ο Γ. Γραμματέας Ζαφειρόπουλος Γεώργιος