Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

2021-04-10 21:30

Προσκαλούνται όλα τα μέλη του Παλαιστικού  Συλλόγου Αλεξάνδρειας «ὁ Ἠμαθίων», στην τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου μετά αρχαιρεσιών η οποία θα γίνει την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 στις 19:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η ΓΣ θα γίνει την Τρίτη 27 Απριλίου 2021 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε θα θεωρηθεί ότι έχει απαρτία όσα μέλη και αν παρευρεθούν.

Η προσέλευση και διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει σύμφωνα με όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και μέτρα προφύλαξης λόγω της πανδημίας του covid-19.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης,
2.    Εκλογή εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες
3.    Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ.,
4.    Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού απερχόμενου ΔΣ και απαλλαγή των μελών από κάθε ευθύνη,
5.    Έγκριση Οικονομικού – Ταμειακού Απολογισμού και Ισολογισμού απερχόμενου έτους 2020,

6.    Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021,

7.    Έγκριση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του ΔΣ έτους 2020.

8.    Εναρμόνιση καταστατικού με τον νέο αθλητικό νόμο 4726.2020, και
9.    Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 7 τακτικών και 4ρων αναπληρωματικών μελών του νέου Δ.Σ. και 3ων τακτικών και 2 αναπληρωματικών μελών Εξελεγκτικής επιτροπής.
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

 

Ο Πρόεδρος Τσακυρίδης Ελευθέριος
Ο Γ. Γραμματέας Ζαφειρόπουλος Γεώργιος