Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

2022-01-07 21:00

Προσκαλούνται όλα τα μέλη του Παλαιστικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας «ὁ Ἠμαθίων», σε τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλείου.

Η απόφαση ελήφθη στην συνεδρίαση του στις 06/01/2022 και καλεί όλα τα μέλη του σωματείου σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 21.00 μ.μ., με τηλεδιάσκεψη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης,
2. Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ.,
3. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού απερχόμενου ΔΣ και απαλλαγή των μελών από κάθε ευθύνη,
4. Έγκριση Οικονομικού – Ταμειακού Απολογισμού και Ισολογισμού απερχόμενου έτους 2021,
5. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022, και
6. Έγκριση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του ΔΣ έτους 2021. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η ΓΣ θα γίνει την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022 την ίδια ώρα, με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε θα θεωρηθεί ότι έχει απαρτία όσα μέλη και αν παρευρεθούν. 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος Τσακυρίδης Ελευθέριος
Ο Γ. Γραμματέας Ζαφειρόπουλος Γεώργιος